List of Committee Members 2016

Committee Members 2016

Cultural activities

 • Vidya Pradeep Magar
 • Sandeep Tanaji Magar
 • Prashant Bule
 • Archana Roy
 • Roshan Raj
 • Rupali Jain
 • Hasina Jamadar
 • Bhupesh Gahrotra
 • Sandip Khandelwal
 • Pooja Sodani
 • Bandita Sinha
 • Rachana Verma
 • Manish Mali
 • Bhavisha Bhatti
 • Prashant Mohan Karkal
 • Sandeep Kumar Verma
 • Meghana Dahotre
 • Babulal Magar
 • Sandeep Kabara
 • Nandkumar Magar
 • Shobhana Gawas
 • Dinesh Gupta

Health/Medical camps

 • Anil Shrirang Saykar
 • Dr. Rahul Umbarkar
 • Vaishali S Kulkarni
 • Nilesh Karkhanis
 • Umesh Dwivedi
 • Sameer Pravin Chitnis
 • Anil Mungee

Social Awareness campaigns and Training activities for youth & children

 • Madhuri Sandeep Chiddarwar
 • Prakash Phulare
 • Balu Abhang
 • Maj Gen. (Retd) N M Rasquinha, VSM
 • M R Gokhale

Sports activities

 • Aba Magar
 • Hrishikesh Bhosale
 • Ashfaque Mohammad
 • Ajay Pall
 • Manoj Murlidhar Somwanshi
 • Rajesh Nair
 • Abhay Gupta
 • L R Ranganath
 • Sarang Thakare
 • Pratik Ashok Yande
 • Avinash Bhat
 • Machindra Taur
 • Manisha Waghchaure
 • Vineet Kumar Kedia
 • Manoj Jape
 • Brig Prakash Ghogale
 • Mayuresh Y. Pimpalkar
 • Mayur Parekh
 • Pandurang Gawas
 • Kishor Magar
 • Avinash Wani
 • Nandu Choudhary
 • Rupali Kalase
 • Mr. Vikas Shitole

Upkeep & Maintenance

 • K M Gopinath
 • Mrs. Indu Mishra
 • Sunil Borole
 • Pankaj Dwivedi
 • Ravindran Ramath
 • Govind Makone
 • Pravin Pawar
 • Suparas Jain
 • Pankaj Agarwal
 • Chandranshu Pandey
 • Satyanand Singh
 • Paulami Bagchi Ganguly
 • Rajiv Gupta
 • Sunita Hargunani
 • Mr. Manish Choudhary
 • Arvind Govindrao Dharwad
 • V Ravichandran
 • Achint Atri
 • Sathyabama Murali
 • Ravindra Kumar
 • Rashmi Nitin Magar
 • Pradeep Magar
 • Nilesh Magar
 • D Jawahar
 • Justin Jose

Website

 • Soumitro Ganguly
 • Praveen Kawade
 • Dr. Shashi (Mrs.) Khanna
 • Sunil Bajaj
 • Amit Dahotre
You must be logged in to post a comment.