External Cleaning Of Cosmos Project

Notice

Date: 09th February 2016

To,
The Residents of
COSMOS Project

Sub: – External Cleaning of Building

This is to inform you that external cleaning schedule is as follows.

Time Schedule: – 9.00 am TO 6.00pm

PRECAUTION: – Sliding doors & windows to be closed at schedule time.

 

DATE BLDG DATE BLDG
10th Feb to 13th Feb 2016
A
24th Mar to 26th Mar 2016
M
15th Feb to 17th Feb 2016
B
28th Mar to 30th Mar 2016
N
18th Feb to 20th Feb 2016
C
31st Mar to 02nd Apr  2016
O
22nd Feb to 24th Feb 2016
D
04th Apr to 06th Apr 2016
P
25th Feb to 27th Feb 2016
E
07th Apr to 09th Apr 2016
R
29th Feb to 02nd Mar 2016
F
11th Apr to 13th Apr 2016
S
03rd Mar to 05th Mar 2016
G
14th Apr to 16th Apr 2016
T
07th Mar to 09th Mar 2016
H
18th Apr to 20th Apr 2016
U
10th Mar to 12th Mar 2016
I
21st Apr to 23rd Apr 2016
V
14th Mar to 16th Mar 2016
J
25th Apr to 27th Apr 2016
W
17th Mar to 19th Mar 2016
K
28th Apr to 30th Apr 2016
Z
21st Mar to 23rd Mar 2016
L
02nd May to 07th May 2016
Prime

 

प्रती,

कॉसमॉस विभाग

विषय : इमारतीच्या बाहेरील सफाई.

आपल्या विभागाच्या सर्व इमारतीच्या बाहेरील बाजूची स्वच्छता वरील वेळापत्रका प्रमाणे करण्याचे आयोजीत केलेले आहे.

गैरसोयी बद्दल क्षमस्व.

वेळापत्रका प्रमाणे सफाई होतानाआपल्याघराच्या खिड्क्या व दारे ई. बंद ठेवणे.

 

PMS

You must be logged in to post a comment.